Δυνατότητες SMSmobile.

Το SMSmobile έχει δημιουργηθεί με γνώμονα τόσο την ευχρηστία όσο και την λειτουργικότητα, έτσι μέσα από ένα μεγάλο πλήθος επιλογών και λειτουργιών ο χρήστης έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το σύστημα όπως του ταιριάζει. Μερικά από τα χαρακτηριστικά του SMSmobile είναι τα ακόλουθα:

 • Πλήρη ατζέντα επαφών & Ομάδες
 • Λίστες αριθμών με μεταβλητά πεδία
 • Προγραμματισμός περιοδικών αποστολών
 • Μεταβλητές στο κείμενο του sms
 • Γρήγορη & Προγραμματισμένη αποστολή
 • Μαζική εισαγωγή Επαφών & Λιστών από φόρμα η αρχείο
 • Πλήρη στατιστικά στοιχεία αποστολών
 • Εξαγωγή σε αρχείο, επαφών, λιστών & στατιστικών
 • Υποστήριξη sms άνω των 160 χαραχτήρων σε ένα μήνυμα(Long SMS)
 • Υποστήριξη αποστολής πολλαπλών μηνυμάτων των 160 χαραχτήρων (Multiple SMS)
 • Δυναμικό ημερολόγιο ανασκόπησης εργασιών
 • Πράξεις μεταξύ 2 η περισσότερων λιστών
 • Επιλογή παραληπτών από πολλαπλές πηγές
 • Αναλυτικό Log οποιασδήποτε μεταβολής στην πλατφόρμα
 • Αγορά μονάδων ΑΜΕΣΑ με ΟΛΟΥΣ τους τρόπους
 • Υποστήριξη διαφορετικού αποστολέα ανά αποστολή
 • Αποθήκευση & χρήση πρότυπων μηνυμάτων
 • Υποστήριξη φορητότητας αριθμών
 • Μετρητές μηνυμάτων, χαρακτήρων & επαφών
 • Απαλοιφή διπλών αριθμών κατά την εισαγωγή λιστών & Καταλόγου

Υπάρχουν λειτουργίες ενσωματωμένες σε κάθε μηχανισμό του SMSmobile, που προστατεύουν τον χρήστη από λάθη, καθώς επίσης φροντίζουν ώστε ανα πάσα στιγμή ο χειριστής, να γνωρίζει ακριβώς την κατάσταση τόσο των προγραμματισμένων εργασιών, όσο και του συστήματος συνολικά.

Γιατί το SMSmobile;

• Απλό και φιλικό στον χρήστη
• Αξιόπιστη δρομολόγηση SMS
• 100% uptime της υπηρεσίας
• 100% Ελληνική εταιρία
Παρουσίαση του SMSmobile
Η Καπατέλ είναι από τις μεγαλύτερες εταιρίες παροχής SMS. Γιατί να μην σας δείξουμε τις δυνατότητες που παρέχουμε σε αυτήν την υπηρεσία και να ανοίξουμε μαζί νέους ορίζοντες επικοινωνίας.
video help